Espaciu d'ayayu, desesperu y arrebatu

20050724
L'aldu d'aprobamientu,
la flor del agua,
la soma nel sable col sol d'alborada.

Non, enxamás soi yo.

La gota na to espalda,
la neña que calla,
l'espluma qu'al pasu la quilla fala.

Non, enxamás soi yo, acoldu a estaya .